Resebidrag läsår 2020/2021

18 maj, 2020

Nu kan du ansöka om resebidrag inför läsår 2020/2021

Elever som ska påbörja åk 2 eller åk 3 till hösten ska ansöka om resebidrag senast 5 juni för att vara garanterade sina gymnasiekort före terminsstart.

För dig som ska börja i årskurs 1. Det är viktigt att du ansöker om resebidrag så fort du fått ditt antagningsbesked 1 juli. Skånetrafiken kommer skicka busskortet hem till dig en tid efter du beviljats resebidrag. Du som har ansökt om kontantbidrag får utbetalt en gång per termin, siste januari för VT och siste September för HT

Ansök gärna genom vår e-tjänst som du hittar på lund.se under E-tjänster/Blanketter.

Direktlänk till e-tjänsten: Ansökan om resebidrag 2020/2021

Vem är berättigad till resebidrag?

För att få resebidrag måste du vara folkbokförd i Lunds kommun samt uppfylla följande grundvillkor:

  • Du skall genomgå utbildning vid gymnasieskola.
  • Du skall ha rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen eller barnbidrag.
  • Din dagliga färdväg mellan din bostad (folkbokföringsadress) och skolan skall vara minst 6 km.
  • Du som har mer än 6 km från din bostad till närmsta hållplats kan ansöka om tilläggsbidrag.
  • Du får inte uppbära inackorderingstillägg, utbildningsbidrag eller lärlingslön.

Busskort eller kontantbidrag

Huvudregeln är att resebidrag utgår i form av erforderligt gymnasiekort. Du kommer endast att få ett förhandsbesked om resebidraget inte beviljas. Gymnasiekort för läsåret 2020/2021 skickas hem till dig eller återaktiverats om du beviljats resebidrag för läsår 2020/2021.