Information m.a.a. beslutet om partiell distansundervisning fr.o.m. 26/11

20 november, 2020

Fr o m torsdagen den 26 november (v. 48) går vi över till partiell fjärr- och distansundervisning.

  • Elever i årskurs 1 på nationella program samt samtliga elever i PDP och DP1 och DP2 har undervisning i skolan udda veckor (v. 49+51).
  • Elever på nationella program i årskurs 2 och 3 har undervisning i skolan jämna veckor (v. 48+50).
  • Elever på spetsutbildningen HIP18-19-20 har all undervisning i skolan.
  • FN-rollspel 25-27/11 och 30/11-2/12 genomförs på plats i skolan.

Tisdagen den 24/11 planerar lärare och elever tillsammans inför denna omställning. Om läraren anser att eleverna redan har nödvändig kunskap inför fjärr- och distansundervisningen kan dagen användas för ordinarie lektioner. Undervisande lärare har även möjlighet att ställa in lektioner denna dag för att förbereda övergången till distansundervisning.

Schemat
Ordinarie schema gäller. Läraren disponerar ordinarie sal för fjärr- och distansundervisning.

Närvaro
Närvaro ska tas även vid lektioner på distans.

Elever
Elever ska ansluta med bild och ljud. Webbläsaren Google Chrome rekommenderas.

Examinationer
Huvudregeln är att vi följer provschemat/calendar. Elever på distans genomför examinationerna på distans. Om det är helt omöjligt kontaktar undervisande lärare biträdande rektor för att diskutera andra upplägg.

Nationella prov skrivs alltid i skolan.

Stöd för fjärr- och distansundervisning
https://sites.google.com/skola.lund.se/uf-fjarrdistansutbildning/startsida
Elever som saknar uppkoppling i hemmet, eller av andra skäl har svårt att följa distansundervisningen hemifrån, har möjlighet att få en studieplats på skolan. Kontakta i så fall biträdande rektor eller någon i elevhälsoteamet.

Elevhälsan och skolledning
Kurator, skolsköterska, specialpedagog, studie- och yrkesvägledare och skolledare finns tillgängliga för stöd och samtal i skolan. Boka gärna möte i förväg. Kontaktuppgifter finns på hemsidan

/Skolledningen på Katedralskolan, 2020-11-20