Låt oss tillsammans skapa en minnesvärd student

27 maj, 2020

Vi är väldigt måna om att skapa en fin student för alla våra elever. Trots att vi är tvungna att genomföra många begränsningar under studentutsparken vill vi ge våra elever ett fint avslut på gymnasietiden. We are very eager to create a fantastic graduation experience for all our students. Although we have to implement many restrictions during the student ceremony at school, we want to give our students a nice sending off after their time in upper secondary school.

Vi har ett stort gemensamt ansvar för att minska smittspridningen. Vi tar detta ansvar på största allvar och önskar samma ansvarstagande från alla som kommer att delta.

Du som elev kan ta med dig en gäst. Du som är gäst ska anmäla dig till skolpersonalen innan du går in på skolans område. Skolorna kommer att spärras av för att styra flödet in och ut från skolgården. Detta gör vi för att kunna hålla förbudet mot sammankomster med över 50 personer samt för att undvika folksamlingar och trängsel.

För dig som inte kan delta sänder vi utsparken via livestreaming. Hela utsparken kommer även att filmas av ett filmbolag och filmen kommer att göras tillgänglig för alla efter studenten.

Efter respektive klass utspark ber vi studenter tillsammans med gäster att lämna skolans område enligt skolans anvisningar. Varje skola har gjort en egen planering.

Det är viktigt att komma på utsatt tid eftersom folksamlingar inte får uppstå. Det är rektor som beslutar vem som får vistas på skolan och det är också rektor som ansvarar för ordningen på skolan. Därmed är skolan inte en allmän plats. Alla har vi ett personligt ansvar att följa rekommendationerna för att begränsa smittspridningen.

--------

We have a great shared responsibility for reducing the spread of infection and take this responsibility very seriously while hoping that everyone participating will do the same.

You as a student may bring one guest. Your guest will have to sign up with a staff member before entering the school area. Schools will be closed off to control the flow in and out of the school yard. We will do this in order to keep the ban on gatherings with over 50 people to avoid crowds and congestion.

For those who will not be able to attend, we will broadcast the entire celebration via live streaming. The entire celebration will also be filmed by a film company and the film can be enjoyed afterwards by everyone.

After each class has run out, we kindly ask the student and their guest to leave the school premises according to the school's instructions. Each school has its own plan outlined for the event.

It is important to arrive at the appointed time, as crowds of people are not allowed. It is the principals decision who is allowed to stay at the school as well as the procedures prepared. Consequently, the school is not a public place and therefore we all have a personal responsibility to follow the recommendations to limit the spread of infection.

 

skolan i vårljus

Kontakt

Katedralskolan

Besöksadress: Stora Södergatan 22, Lund
Telefon expeditionen: 046-359 76 10
E-postkatedralskolan@lund.se

Öppettider: 08–15
Begränsade öppettider under lovdagar.

Katedralskolan

Adress
Stora Södergatan 22, Lund

Telefonnummer
046-359 76 10 (Expeditionen)

Öppettider
08.00-15.00
Begränsade öppettider under lovdagar.

Kontakta oss

E-post
lunds.kommun@lund.se

Telefonnummer
046-359 50 00

Öppettider Medborgarcenter
Måndag–torsdag: 08–17
Fredag: 08–16
Avvikande öppettider