Distansundervisningen fortsätter till åtminstone 24/1

3 december, 2020

Folkhälsomyndigheten har fattat beslut om rekommendation av fjärr- och distansundervisning för gymnasieskolan i hela Sverige under tiden 2020-12-07 -- 2021-01-24. Undantagen från Folkhälsomyndighetens rekommendation gäller för praktiska moment som inte kan skjutas upp,  andra examinationer som inte går att genomföra på distans, elever på introduktionsprogrammen, inklusive språkintroduktion, och elever som i övrigt är sårbara vid distansundervisning.

Schemat
Ordinarie schema gäller.


Närvaro
Närvaro tas även vid lektioner på distans.

Elever
Elever ska ansluta med bild och ljud. Webbläsaren Google Chrome rekommenderas.

Examinationer
Huvudregeln är att vi följer provschemat/calendar. Läraren meddelar eleverna om vad som gäller för respektive examination. Nationella prov skrivs alltid i skolan. 

Stöd för fjärr- och distansundervisning
sites.google.com/.../startsida
Elever som saknar uppkoppling i hemmet, eller av andra skäl har svårt att följa distansundervisningen hemifrån, har möjlighet att få en studieplats på skolan. Kontakta i så fall biträdande rektor eller någon i elevhälsoteamet.

Skolans öppethållande
Skolan hålls öppen så att du som elev ska kunna hämta material, böcker etc som behövs i undervisningen.

Elevhälsan och skolledning
Kurator, skolsköterska, specialpedagog, studie- och yrkesvägledare, IT-personal och skolledare finns tillgängliga för stöd och samtal. Boka digitalt möte i förväg. Kontaktuppgifter finns på hemsidan.

// Skolledningen på Katedralskolan