Katedralskolan byggs om och till!!

9 oktober, 2019

Kanske undrar ni varför en tredjedel av skolgården är avstängd, det finns många byggbodar och lyftkranarna konkurrerar med tornspirorna om uppmärksamhet!

Det som händer är att Katedralskolan äntligen får sin efterlängtade om- och tillbyggnad av hus Stig Andersson från 80-talet. Beslutet som vi har väntat på i nästan femton år fattades sent i våras. Ombyggnaden innebär en splitterny matsal med tillagningskök för ökad kvalité på skolmåltiderna och måltidsupplevelsen samt nyrenoverade toaletter, och därutöver ett helt nytt våningsplan med nya klassrum, nya grupprum, fler toaletter och förbättrad ventilation. Som vi har längtat!

Som med alla renoveringar så går förstås inte heller denna att genomföra utan att verksamheten påverkas. Vi är dock lyckligt lottade som har fått funktionella och närliggande evakueringslokaler. Vår skolmatsal ligger under evakueringen i det f.d. Åhlénshuset (kvarteret norr om Katte) med ingång från Staffans gränd. Vi har också fått möjlighet att få fem lektionssalar till på Svaneskolans område där vi redan sedan tidigare hade sex salar. I anslutning till dessa har vi även ett minibibliotek, studievägledare för två program samt IT-service. Här finns också studie- och uppehållsrum med dryck- och varuautomater för våra elever. Som ersättning för toaletterna som ligger i byggområdet har vi fått fräscha toalettvagnar på skolgården med tolv toaletter.

Det är Skanska som har entreprenad på ombyggnaden och vi har tät kontakt med deras produktionschef för att minimera byggnationens påverkan på vår verksamhet. Skanska har hög nivå på sitt säkerhetstänk och tydliga strategier för hur t.ex. transporter får röra sig på skolområdet.