Järnåkraskolan

Järnåkraskolan

Välkommen till oss! Järnåkraskolan är en centralt belägen kommunal grundskola för årskurs 4–9. Hos oss går cirka 460 elever. På Järnåkraskolan finns även grundsärskola för årskurs 4–9. Vi arbetar med tydliga mål, höga förväntningar och engagemang för att alla elever ska lyckas!

På Järnåkraskolan skapas förutsättningar för samarbete och gemenskap. Det gynnar våra elevers utveckling.Tydliga mål, höga förväntningar och ett engagemang för att alla elever ska lyckas är grunden för Järnåkraskolans goda resultat.

Särskolan har en hög personaltäthet bestående av pedagoger och välutbildade elevassistenter. Grundsärskolans läroplan ligger nära grundskolans.

De elever i årskurs 7–9 som vill, kan välja att läsa vårhandbollsprofil.

Så här jobbar vi

På Järnåkraskolan jobbar vi bland annat med elevråd och kulturråd samt en anti-mobbningsgrupp. Vi har också en handbollsprofil på skolan där eleverna får träna handboll ett par gånger i veckan. Klicka på länken "Skolans webbplats" under relaterad information för att läsa mer om Järnåkraskolan och vad som är på gång just nu.

Vi har dessutom ett antal årliga traditioner på skolan. I december grillar årskurs 4–6korv utomhus, så kallad "adventskorv", och eleverna i årskurs nio går Lucia på skolan. Vi spelar bollspel mellan lärare och elever, har julavslutning med sång och musik. På våren springer årskurs 9 Skryllemilen och årskurs 8 springer halvmilen. Terminen avslutar vi med en gemensam sommaravslutning med sång och musik.

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/jarnakraskolan