Idala förskola och Idala skola

Idalaskolan

Välkommen till Idalaskolan – modern och gemytlig skola i Veberöd! Idalaskolan är en liten F–3-skola som ligger i östra delen av Veberöd i Lunds kommun. Skolan har naturen alldeles inpå knuten och Veberöds centrum med bibliotek i närheten. Skolan delar lokaler och utemiljö med Idala förskola. På skolan går cirka 140 elever. De flesta eleverna är inskrivna på fritidhemmet som är integrerat i skolans lokaler.

Idalaskolan är en nybyggd F-3 skola belägen i östra delen av Veberöd med naturen alldeles inpå knuten. På skolan går ca 150 elever.  Lokalerna är väl tilltagna och har flexibla lärmiljöer med flera rum till varje årskurs. I samma hus finns en förskola som vi delar personalrum, bibliotek, matsal och utemiljö med. Från matsalen finns det en öppning direkt ut till skolgården där det finns möjlighet för eleverna att sitta ute och äta. Skolgården erbjuder en utmanande, spännande och varierande miljö med allt från hinderbana, multiarenor och klätterställningar till torräng, öppna gräsytor, utekök, grillplats och skog. Skolgården har flera gröna lösningar där användande av naturmaterial har kunnat ersätta mycket plast.  Det finns en fullstor idrottshall i direkt anslutning till skolan där eleverna har sin idrottsundervisning och aktiviteter i fritidshemsverksamheten. Bredvid skolan finns en 4H-gård där det finns möjlighet att besöka djur. 

Så här jobbar vi

Det mest grundläggande för oss är att bygga goda relationer där vi ser vårdnadshavare som viktig samarbetspartner. I undervisningen i skola och fritidshem värdesätter vi en variation, där rörelse och undervisning utomhus varvas med inspirerande lektions- och aktivitetsupplevelser inomhus. För att stärka elevernas självkänsla, ökad delaktighet och sociala träning arbetar vi med kooperativt lärande i undervisningen. För tydlig undervisning och ökat lärande finns det visuellt och auditivt stöd i alla klassrum. Lärmiljön är flexibel där eleverna har tillgång till olika former av arbetsplatser. Det möjliggör även olika inlärningssituationer vilket skapar goda förutsättningar för alla elever. Eleverna har individuell tillgång till IKT-verktyg som underlättar det digitala lärandet i våra verksamheter. Vi arbetar regelbundet med värdegrund där vårt ledord är STARK- språket, trygghet, ansvar, respekt och kamratskap. Lärarna har ett nära samarbete med specialpedagog som handleder, kartlägger och arbetar med elever. Utöver specialpedagog finns det skolpsykolog, kurator och skolsköterska i vårt elevhälsoteam. I skolans biblioteket träffar eleverna skolbibliotekarie som inspirerar med bokprat, är ett stöd till lärarna i undervisningen och bidrar med mediekunskap. Idalaskolan har certifieringen skola för hållbar utveckling. 

Vi värnar om samsyn och gemenskap och elever från olika årskurser och avdelningar möts i upplevelser, raster och fritidshemsverksamhet. Vi samarbetar med såväl förskola som Svaleboskolan som är en F-9 skola i Veberöd. Målsättningen är en likvärdig undervisning och en trygg och smidig övergång för alla elever i Veberöd. 

Vår skola är under uppbyggnad och vårt mål är att vi ska vara en storklass med möjligheter att dela i olika grupper i förskoleklass och två paralleller i åk 1-3 inom de närmsta åren. Vår skolgård ger oss möjlighet till många olika upplevelser och lärmiljöer. Med extra fokus på utomhusmiljön finns det både utomhuskök, utomhusklassrum och en torräng som landningsplats för fjärilar. Här har vi möjlighet att arbeta med den biologiska mångfalden. 

Vi har även en skolhund i praktik på skolan. Skolhunden träffar utvalda elever i undervisningen. Vi planerar att fortsätta med skolhund nästa läsår (21/22) när hunden är klar med sin utbildning. 

 

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/idalaskolan