Teknikprogrammet

Teknikprogrammet på har en tydligt högskoleförberedande karaktär. Du kommer att lägga grunden för dina vidare studier samtidigt som du är med och löser utmaningar i omvärlden tillsammans med dina kamrater på skolan.

Elev på Hedda Anderssongymnasiet

Du utvecklar dina kunskaper om och färdigheter i teknik och lär dig om teknisk utveckling. Utbildningen belyser även teknikens roll i samspelet mellan människa och natur med hänsyn till hållbar utveckling. Du läser fysik, kemi och matematik med fokus på tekniska processer.

Du lär dig att förmedla synpunkter, förklara sammanhang och dokumentera samt använda uttrycksformer anpassade till olika målgrupper. Utbildningen ger kunskaper om interaktiva och digitala medier. Du läser också kursen Entreprenörskap och arbetar med Ung Företagsamhet (UF).

På Teknikprogrammet erbjuds två inriktningar, Teknikvetenskap och Informations- och medieteknik. 

Du får lära dig leda projekt med givna ramar i form av tid och resurser och genomför dina uppdrag i samverkan med externa aktörer och elever från skolans andra program. Du utvecklar din initiativförmåga, ditt ansvarstagande och ditt ledarskap.

Timplan Teknikprogrammet

Inriktningar

Inriktningen Teknikvetenskap ger dig kunskaper om och färdigheter i teknikvetenskapens arbetsmetoder och verktyg för matematisk modellering, simulering, styrning och reglering. Den ger fördjupade kunskaper om teknik, matematik och fysik.

Inriktningen Informations- och medieteknik ger dig kunskaper om och färdigheter i informations-, kommunikations- och medieteknik. Den behandlar datorkommunikation, programmering, digital media, webbutveckling samt dator- och kommunikationsteknik.

Extra idrott

För dig som är idrottsintresserad finns möjlighet att under årskurs 3 välja kursen Idrott specialisering 1.

Kontakta oss med dina frågor

Marion Schöttelndreier, biträdande rektor
Telefon: 046-359 96 44
E-post: marion.schottelndreier@lund.se