Samhällsprogrammet

På Hedda Anderssongymnasiet utmanas eleverna att agera i samhällsfrågor och ta sig an framtidens problem. För dig som elev på samhällsvetenskapsprogrammet innebär det du tillsammans med alla andra elever på skolan, tränas i entreprenörskap. I den obligatoriska entreprenörskapskursen får du i samarbete med andra elever göra verklighet av en idé och presentera den för världen utanför skolan. På så vis utvecklas din kreativitet och handlingsförmåga.

Elever i klassrum

Samarbete är ofta vägen fram för den som vill vara med och driva samhällsutvecklingen framåt. Hos oss kommer du ofta att jobba i grupp, både i det vardagliga arbetet med din klass, men också genom de projekt som görs på skolan, där elever från olika klasser och program ges möjlighet att jobba tillsammans för att lösa problem.

På samhällsvetenskapsprogrammet ska eleverna lära sig att bättre förstå varför samhället ser ut som det gör. Då krävs kontinuerliga kontakter med personer, organisationer och företag utanför skolans väggar. Under varje fas av utbildningen på samhällsvetenskapsprogrammet ges du därför möjlighet att interagera även med andra yrkesmänniskor än skolpersonalen.

Något så komplext som ett samhälle måste tolkas från en rad olika håll. Därför får du på samhällsvetenskapsprogrammet, oavsett vilken inriktning du väljer, studera en rad olika samhällsvetenskapliga ämnen, så som filosofi, psykologi och historia.

Du lär dig också hur man på ett vetenskapligt korrekt sätt undersöker samhällsfrågor. Genom att utveckla ett vetenskapligt arbetssätt förbereds du dels för vidare studier på högskolan, dels får du större möjligheter att påverka din omgivning redan nu.

För att kunna göra din röst hörd är det också viktigt att du vidareutvecklar din förmåga att kommunicera. Språk är ett självklart inslag i samhällsvetenskapsprogrammet med två obligatoriska kurser i modernt språk, liksom träning i att argumentera och att anpassa sitt budskap beroende på vem man vill nå ut till.

Timplan samhällsvetenskapsprogrammet2019-22

Inriktningar

Inriktningen beteendevetenskap fokuserar på förståelse för mänskligt beteende och samspelet mellan människor. Sociologi och fortsättningskurs i psykologi är två av de kurser som är specifika för denna inriktning.

Inriktningen samhällsvetenskap ger utrymme till fördjupningar i aktuella samhällsfrågor som analyseras utifrån olika infallsvinklar. Det historiska perspektivet ges ökad tyngd inom denna inriktning.

Extra idrott

För dig som är idrottsintresserad finns möjlighet att under årskurs 3 välja kursen Idrott specialisering 1.

Kontakta oss med dina frågor

Hanna Stavne, biträdande rektor
Telefon: 046-359 61 38
hanna.stavne@lund.se
heddagymnasiet@lund.se