Projektveckor

I november är det dags med två projektveckor. Det kan handla om allt från hållbart företagande till rymdforskning.

Projektveckor

Under november är det dags för höstens två projektveckor. Temat kan vara allt från hållbart företagande till tekniska innovationer för att lösa den globala vattenfrågan.

Under projektveckorna bryts den vanliga undervisningen och istället jobbar eleverna tillsammans för att finna nya lösningar. Alla elever arbetar i mindre grupper och tillsammans planerar, utformar och skapar de sina produkter. Efter en inledning av föreläsningar, studiebesök och filmvisningar är det dags att börja skapa. Ett mål för skolan är att eleverna ska ge sig i kast med samhällets problem redan nu.

Ramarna kan vara ganska fria och därmed ger dessa också utrymme för en stor variation av idéer. Några exempel är mer miljövänliga taxiföretag, skosnören av återvunna plastpåsar och solcellsdriven mobilladdare. Det kan handla om kampanjer för att sprida information om den miljöbelastning som vanligt mjällschampo utgör och aktioner för att få kartong att bli ett alternativ till plastpåsar i livsmedelsbutikerna. Energialstrande cyklar och tandborstar som är mindre beroende av plast är också ett par exempel som eleverna arbetat med. Idéerna paketerades i rapporter och presenterades i form av filmer och muntliga presentationer inför en jury eller för samhällets beslutsfattare. Allt för att göra skillnad!

Studiebesök på Ven