Samarbete från start

Vi är övertygade om att genom att jobba i projekt kan du som elev tillämpa dina kunskaper i ett större sammanhang. Du lär sig samarbeta, tänka kreativt och kommunicera dina idéer. På så vis får du inte bara kunskaper kopplade till ditt ämne utan även andra färdigheter så som ledarskap och problemlösningsförmåga. Projektbaserat arbete är även ett sätt att förbereda dig inför vidare studier på universitet samt inför arbetslivet.

Projektledarutbildning

Redan under dina första skolveckor får du genomgå en projektledarutbildning tillsammans med dina klasskamrater. Ni får en gemensam kompetens som gör att ni blir effektiva som team och lär er att utnyttja era olikheter för största framgång.

En utbildning kan innehålla idégenerering, idévalidering och idépaketering. Att vara modig, att testa och våga ta risker, att vilja lösa problem och att ingå i ett bra team är viktiga delar i ett framgångsrikt entreprenörskap. Projektledarutbildningen avslutas med ett skarpt uppdrag.

Hur kan en projektvecka se ut?

Under projektveckorna bryts det vanliga schemat och istället jobbar eleverna tillsammans för att hitta lösningar på stora och små problem. Alla elever arbetar i mindre grupper och planerar, utformar och skapar sina produkter. Ett mål för skolan är att eleverna ska ge sig i kast med framtidens utmaningar redan nu. 

Fyra elever sitter runt ett bord och skriver

Efter genomgången projektledarvecka är målet att:

  • Du har fått bättre förståelse för vilka värderingar som styr ditt handlande.
  • Du har lärt känna många av skolans övriga elever, fler än vad som hade varit möjligt vid en traditionell skolstartsvecka.
  • Du har fått nya verktyg som kan hjälpa dig att samarbeta och lösa problem.
  • Du har fått testa din kreativa sida i ett helt nytt sammanhang.

Vad säger eleverna?

”Om du ska bli entreprenör måste du våga”

”Vi har aldrig gjort något sådant här tidigare i skolan”

”Vi har lärt oss massa saker om hur entreprenörskap funkar, vi vill ha fler sådana veckor”