Makerspace

Ett av Hedda Anderssonsgymnasiets ambitioner är att eleverna i den nya skolan ska ha tillgång till ett eget Makerspace. Alltså en plats där kreativitet, skaparlust och kunskapsutbyte ska få stå i fokus. Vi var på studiebesök hos Rosa Rydahl, verksamhetsledare för Stenkrossen Lund.

Stenkrossen är en verkstad med ytor för både projekt, kultur och kontor som redan har ett befintligt Makerspace som vi ville lära oss mer av. Verksamheten drivs av en organisation som heter Lunds öppna verkstad.

- Det finns en hel filosofi kring Makerspace. Det ska vara en plats för skapande och kreativitet där deltagarna ska dela med sig av kunskap till varandra, säger Rosa Rydahl.

Både öppna ytor och egna rum behövs

Ett Makerspace kan innehålla många olika element och utrustning. Stenkrossen har både en syateljé, metallverkstad, keramikrum och 3D printers. Populärast, menar Rosa Rydahl, är deras laserskärare. En laserskärare kan arbeta i många olika material och skär ut exakta bitar efter förprogrammerade instruktioner. I julas till exempel skar några studenter ut en borg i pepparkaksdeg.

Förutom materialet och verktygen i makerspace är även ytan viktig enligRosa Rydahl.

- För att främja kreativitet behöver man öppna ytor men också att få lov att stänga in sig och gå in i sitt eget projekt, sägerRosa Rydahl.

Underlätta för möten mellan människor

Det finns alltså mycket att tänka på när man ska skapa ett Makerspace. Men huvudspåret är tydligt. Makerspace ska främja möten mellan människor inom kreativitet och skaparglädje. Samarbete och en vilja att dela med sig av sin egen kunskap och erfarenhet är väsentlig.

- Man befinner sig i ett sammanhang där alla hjälper varandra och utvecklas. I ett projekt finns många utvecklingsfaser och det gemensamma som kan uppstå i ett Makerspace kan vara en stor del av denna fas,sägerRosa Rydahl.

Är du nyfiken på Stenkrossens Makerspace är du välkommen att besöka dem på Kastanjegatan 13 i Lund.

Eller läs mer på Stenkrossens webb

Bild på ett rum med 3D skrivare