Ekonomiprogrammet

Ekonomiprogrammet är för dig som är intresserad av ekonomi, företagen, juridik och entreprenörskap. Ekonomiprogrammet är ett högskoleförberedande program som ger kunskaper för vidare studier inom främst ekonomi, juridik och andra samhällsvetenskapliga områden.

Elever samarbetar

Du kommer redan tidigt i din utbildning att få ta del av hur man arbetar med att bygga upp och driva ett företag. Här ingår det att knyta goda kontakter med våra (företags)partners under kursen i UF (Ung Företagsamhet). Du kommer att arbeta med marknadsföring och tränas i att framföra ditt budskap och våga agera i olika sammanhang. 

Vi arbetar mycket i projektform vilket innebär att du samarbetar med både klasskompisar och elever från skolans andra program. Arbetssättet ger möjligheter att kombinerar kompetenser för att nå ett mål tillsammans. Du lär dig att planera ett arbete, analysera behov i din omvärld och vända utmaningar till möjligheter.

Du lär dig om företagens roll i samhällsutvecklingen, lokalt, regionalt, nationellt och globalt. Du övar upp din förmåga att resonera, dra slutsatser och argumentera för dina ställningstaganden och använda centrala begrepp, teorier och modeller. Du kommer att kunna arbeta med Ung Företagsamhet under både år två och tre.

Timplan Ekonomiprogrammet

Inriktning

Inriktningen Ekonomi ger kunskaper inom företagsekonomiska områden som redovisning, kalkylering, marknadsföring samt ledarskap och organisation. Du skaffar dig färdigheter i att starta och driva ett företag.

Inriktningen Juridik ger kunskaper om rättsordningens betydelse i ett demokratiskt samhälle och hur den påverkas av internationell rätt. Du får lära dig att utveckla din förmåga att analysera och bedöma juridiska problem med hjälp av rättskällor och juridiska metoder.

Extra idrott

För dig som är idrottsintresserad finns möjlighet att under årskurs 3 välja kursen Idrott specialisering 1.

Kontakta oss med dina frågor

Hanna Stavne, biträdande rektor
Telefon: 046-359 61 38
E-post: hanna.stavne@lund.se