Till nästa föregångare

Som elev på Hedda Anderssongymnasiet blir du inte en i mängden. Här kommer du att få vara med och påverka. Tillsammans med andra elever på skolan kommer du att få sätta dig in i utmaningar i omvärlden.

Heddagymnasiet blir Lunds nyaste kommunala gymnasieskola. En skola utan traditioner i
väggarna och med blicken riktad framåt. På Hedda tar vi tillsammans de första stegen till att
skapa en bättre framtid, för både dig och andra. Med en stark koppling till både samhälle
och näringsliv arbetar vi redan från början med att lösa dagens och morgondagens stora
utmaningar.

Du läser teknik- sammhälls- eller ekonomiprogrammet, men vi samarbetar ofta för att med olika
perspektiv börja lösa utmaningar i projektform. Alla får samma projektledarutbildning, tillgång
till ett toppmodernt makerspace och vi bjuder in spännande samarbetspartners från omvärlden.
Genom att odla kreativiteten, engagemanget och handlingskraften skapar du din egen väg
vidare. Rustad för vidare studier och med ett sätt att samarbeta och hantera utmaningar
som arbetsgivare vill ha och som samhället behöver.

Välkommen till Hedda.

Malin Dahlgren, Rektor
Telefon:046-359 61 31
E-post: heddagymnasiet@lund.se

Lund är en attraktiv skolkommun, vi har många sökande till våra utbildningar. Vi startar Hedda Anderssongymnasiet tidigare än beräknat för att kunna svara upp mot både våra egna och andra kommuners efterfrågan på kvalitativ utbildning. Vi beräknar att kunna ta emot ca 180 elever till hösten 2018.

Kommunstyrelsen beslutade den 24 maj 2016 att Hedda Anderssongymnasiet ska uppföras på tomten för Svaneskolan. Skolan ska byggas för drygt 2000 elever. De nya skolbyggnaderna har inte påbörjats än utan byggs i flera etapper. Hela skolan beräknas stå klar år 2023. Hedda Anderssongymnasiet kommer lokaliseras i nuvarande Svaneskolans lokaler i avvaktan på att första etappen av de nya skolbyggnaderna står klara.

Relaterad information

Kontakt

Hedda Anderssongymnasiet

Besöksadress: Möllegatan 6, 222 29 Lund
Telefon:046-35961 30

E-post: heddagymnasiet@lund.se

Hedda Anderssongymnasiet

Besöksadress
Möllegatan 6
222 29 Lund

Telefonnummer
046-35961 30

E-post
heddagymnasiet@lund.se

Lunds kommun

Telefonnummer
046-359 50 00

Öppettider för medborgarcenter
Måndag–torsdag: kl. 08–17
Fredag: kl. 08–16
Dag före röd vardag: kl. 08–15

Organisationsnummer
212000-1132