Läsårstider

Här ser du dina läsårstider.

Höstterminen 2019

Måndag 19 augusti – onsdag 18 december 2019 (81 skoldagar)

Vårterminen 2020

Tisdag 7 januari – fredag 12 juni 2020 (102 skoldagar).

Förvaltningen rekommenderar att förlägga en utvecklingsdag tisdag 7 januari vilket gör att eleverna börjar vårterminen onsdag 8 januari.

Totalt antal skoldagar: 178 dagar

Lovdagar

Gemensamma utvecklingsdagar*

28 oktober–1november (5 dagar) 1 oktober
17–21 februari (5 dagar) 20 november
6 – 9 april (4 dagar) 7 januari
21-22 maj (2 dag) 2 mars
   
   

*Utöver dessa gemensamma utvecklingsdagar har skolorna ytterligare utvecklingsdagar som kan variera.