Bibliotek

Biblioteket är en pedagogisk resurs för elever och personal på skolan. Alla elever är välkomna till biblioteket måndag-onsdag samt fredagar klockan 9-12. Du vet väl att du även kommer åt de flesta resurser hemifrån.

I biblioteket kan du sitta och plugga, få tips om bra böcker och låna såklart. Alla på skolan får automatiskt ett konto som ger tillgång till bibliotekets resurser. Som elev på Hedda kan du läsa Sydsvenskan i din mobil eller dator. Fråga i biblioteket om inloggningsuppgifter.

Om du har någon läsnedsättning och behöver talböcker kan biblioteket ge dig inloggning till Legimus, Myndigheten för tillgängliga medier. Med eget konto på Legimus kan du själv ladda ner böcker till din mobil eller dator.

Syftet med biblioteksverksamheten är att alla elever ska nå ökad måluppfyllelse med utgångspunkt i verksamhetens tre ben: läsfrämjande arbete, källkritik samt media- och informationskunnighet. Bibliotekarien samarbetar med lärarna och undervisar i informationshantering och källkritiskt förhållningssätt.

Heddas skolbibliotek

Kontakt

Jens Mattsson
Skolbibliotekarie
046-359 96 17
jens.mattsson@lund.se