Hagalundskolan

Välkommen till den naturskönt belägna Hagalundskolan i Dalby.

Årskurs F–6 integrerad särskoleverksamhet

Hagalundskolanligger i Dalby,natursköntbelägetnära Dalby Söderskog. Skolanären enparallellig grundskola F6 med 175 elever och integrerad särskoleverksamhet. Vår fina nya skola invigdes vårterminen 2015, och de moderna och ljusa lokalerna ger en god och anpassad lärmiljö under både skoltid och fritidshemstid.

Vi tillagar vår skolmat i vårt tillagningskök. Skolan har fått utmärkelserna ”Skolbibliotek i världsklass” samt”Skolaförhållbarutveckling”.

Så här jobbar vi

På grundskolan arbetar vi utifrån olika teman och över olika ämnen enligt så kallad Bifrostinspirerad pedagogik. Varje tema startar med en upplevelse. Temana utvecklar vi genom en dialog med eleverna som på så vis får vara med och bestämma om temana.

Vi vill stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet, självförtroende och deras vilja att pröva egna idéer och lösa problem. Målet är att våra elever ska utvecklas till människor som har kunskap och som reflekterar och vågar engagera sig på ett dynamiskt och kreativt sätt. Våra pedagoger utvecklar tillsammans med eleverna en pedagogik som utgår från barnens behov och möjligheter med sikte på framtiden.

På grundskolan arbetar eleverna både klassvis och i åldersblandade grupper. Eleverna får lära sig att argumentera och diskutera samt att ge och ta kritik. På så vis kombinerar vi demokratiska arbetssätt, kritiskt förhållningssätt, ämnesövergripande samarbeten och en mångfald av pedagogiska metoder, i vår verksamhet. Eleverna får även träna på att planera och värdera sitt arbete. I undervisningen ser vi även till att elevernas vetande, tankar, föreställningar, känslor, intressen, färdigheter och förhållningssätt utvecklas.

Arbetsgång för eleverna

  • Innan ett nytt läsår eller tema börjar delar vi ut en sommargåva. Sommargåvan är en ledtråd till ett kommande tema och ska kittla fantasin och elevernas kreativitet. Ofta kommer gåvan tillsammans med en uppgift som eleverna ska göra och den kommer alltid med ett brev. Alla elever får samma gåva.
  • Läsåret börjar med en upplevelsedag/vecka där eleverna får möta olika ingångar till temat.
  • Under ett samtal/brainstorming får eleverna framför sina idéer och önskningar.
  • Eleverna får bedriva verkstadsarbete i åldersblandade grupper.
  • Eleverna får redovisa sitt arbete i klassen eller i verkstaden.
  • Slutligen har vi en gemensam temaavslutning för hela skolan.
  • Vi bedriver även en fortlöpande utvärdering och dokumentation.

Vi jobbar med metoden ”Att skriva sig till läsning”

I årskurs F och 1 använder vi metoden ”Att skriva sig till läsning”. Den här metoden innebär att eleverna får skriva så tidigt som möjligt eftersom det är lättare att lära sig skriva än att läsa. Metoden har visat goda resultat i läs- och skrivinlärning, och eleverna får skriva på en dator/lärplatta (ASL).

Inom metoden ser man varje skrivtillfälle som ett lästillfälle, där eleven är aktivt medskapande. Inlärning i dialog med andra och att ha en tydlig mottagare till det man skriver, ökar elevernas motivation och kunskapsutveckling. En grundläggande fördel med att barnen skriver först och läser sedan är att de själva alltid vet vad de har skrivit, vilket ju inte alltid är fallet för ett barn som ska läsa text i en läsebok.

Vissa barn har svårt med att forma bokstäver för hand när de börjar skriva. Med hjälp av tangentbordet och datorn blir det lätt att forma bokstäverna och på så sätt läggs fokus på läs- och skrivinlärningen och inte på att forma bokstäver korrekt. Motoriken övar vi på, på flera andra sätt och när barnet är redo får det även börja skriva med en penna.

Den här metoden fungerar bra när man arbetar tematiskt. Då blir det lätt att ge barnen temaanknutna arbetsuppgifter. Om man dessutom ger barnen temaanknutna upplevelser i form av teater, studiebesök, utflykter m.m. har barnen mycket att skriva om.

Årets temaNärmiljö som lärmiljöfokuserar på skolans kontakt med omvärlden och de möjligheter till lärande som finns utanför skolans byggnad.

Faktaansvarig: Barn- och skolförvaltningen

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/hagalundskolan

Kontakt

Hagalundskolan

BesöksadressPlogvägen 2, 247 51 Dalby
Karta: Se Hagalundskolan på en karta
Telefon: 046-359 79 25
E-post: hagalundskolan@lund.se 
Frånvaroanmälan: 
Via skola 24

Rektor: Tina Viktor Kiuru
Telefon: 046-359 79 35
E-post: tina.viktorkiuru@lund.se

Barn- och skolförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Stora Södergatan 47, 222 23 Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: barnochskola@lund.se