Vad är LSS?

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

- LSS är en lag. Förkortningen betyder: Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.
- I lagen står det att personer med funktionsnedsättning ska kunna få leva som andra.
- Sverige har flera lagar som hjälper människor med funktionsnedsättning.
- En av de lagarna är socialtjänstlagen (SOL).
- En del personer med funktionsnedsättning behöver mer hjälp. Därför finns LSS-lagen.
- LSS ger vissa personer med funktionsnedsättning rätt till mer hjälp än andra lagar gör.

Kontakta oss

E-post
lunds.kommun@lund.se

Telefonnummer
046-359 50 00

Öppettider Medborgarcenter
Måndag–torsdag: 08–17
Fredag: 08–16
Avvikande öppettider

Habo Gård

Adress
Habovägen 6
234 34 Lomma

Telefonnummer
046-359 45 75

Telefontid: vardagar kl 0912

E-post
habo.gard@lund.se