Vad är LSS?

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

- LSS är en lag. Förkortningen betyder: Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.
- I lagen står det att personer med funktionsnedsättning ska kunna få leva som andra.
- Sverige har flera lagar som hjälper människor med funktionsnedsättning.
- En av de lagarna är socialtjänstlagen (SOL).
- En del personer med funktionsnedsättning behöver mer hjälp. Därför finns LSS-lagen.
- LSS ger vissa personer med funktionsnedsättning rätt till mer hjälp än andra lagar gör.