Om Habo Gård

Habo Gård ligger i Lomma kommun men ägs sedan 1950-talet av Lunds kommun.

Avsikten med köpet av gården och de tillhörande cirka 400 tunnlanden var att på sikt ge lundaborna tillgång till ett eget rekreationsområde vid Öresund. Habo Gårds ägor omfattade då även stora delar av badstranden norr om Lomma som på sommaren, precis som idag, var mycket välbesökt av bland andra sommarlediga lundabor.

Habo Gård har anor många hundra år tillbaka i tiden, bland annat som dansk kungsgård och under en tid även som en del av Barsebäck gods. Gården var ett stort och betydelsefullt lantbruk på landsbygden mellan Lomma och Bjärred. Under 1960- och 70-talen övergick Habo Gård till att i första hand fungera som rekreationsanläggning för personer med funktionsnedsättningar.

Idag omfattar gården cirka 16 hektar varav en stor del är dammar och cirka fem hektar är odlings- eller hagmark. Mangårds- och stallbyggnaderna är från sent 1800-tal. Tillbyggnader har utförts 1970-71 och 2009-13. Närmsta grannar är Örestads golfklubb och Lomma ridklubb.

Habostyrelsen

Sedan 2010 är Lunds kommun huvudman i verksamheten på Habo Gård genom den politiskt tillsatta Habostyrelsen. Styrelsen leder i samverkan med Habostiftelsen drift och utveckling av gården.

Habostiftelsen

Habostiftelsen bildades 1966. Stiftare var Lunds stad och Lunds invalidförening, idag DHR Lund. Stiftelsens ändamål är att på Habo Gård i Lomma tillhandahålla lokaler och anläggningar och att främja rekreation och friluftsliv för personer med funktionsnedsättning. Habostiftelsens styrelse består idag av ledamöter dels från Lunds kommun och dels från Handikappsföreningarnas samarbetsorganisation, HSO i Lund.

Samarbeten

Habo Gård samarbetar med flertalet olika aktörer, däribland HSO i Lund, Seniorverksamheten i Lunds kommun samt flertalet lokala pensionärsföreningar och andra intresseföreningar.