Boule

Boule kombinerar utevistelse och rörelse, på Habo Gård finns två boulebanor där det finns utrymme för både lekfullt och tävlingsinriktat boulespel. Utrustningen får ni låna kostnadsfritt vid förbokning, att spela boule är gratis för Habo Gårds gäster.