Sommarvistelse på Habo Gård

Här kan du läsa om sommaraktiviteter för barn och äldre på Habo Gård.