Välkommen till Habo Gård!

Habo Gård erbjuder natur, djur och kultur i en naturskön och lantlig miljö med hög tillgänglighet för alla, både inne och ute. Hos oss kan seniorer och personer med funktionsnedsättning delta i våra organiserade aktiviteter som du kan läsa mer om under rubriken Verksamhet. Verksamheten bedrivs med stöd från Habostiftelsen.

Du kan även konferera hos oss och därigenom stötta vår verksamhet för personer med funktionsnedsättning.

Lars Johansson Berg, verksamhetsledare
Lunds kommun är huvudman för Habo Gård

Vi finns på facebookhabogardlundskommun