Gunnesboskolan

Välkommen till Gunnesboskolan i norra Lund.

Årskurs F9

Om oss

Gunnesboskolan består av två delar, Gunnesboskolan F–5 med fritidshem och Gunnesboskolan 6–9. På skolorna går sammanlagt cirka 520 elever. 

Gunnesboskolan har en tydlig profil mot modellen Lära att lära. Lära att lära är en modell för lärande som bygger på portfoliometodik. Sedan 2012 innefattar begreppet också BFL som är bedöming för lärande. Detta handlar i stora delar om samma saker – elevers reflektion kring sitt lärande och tydliggörande av skolans mål. 

Så här jobbar vi

Faktaansvarig: Barn- och skolförvaltning Lunds stad

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/gunnesboskolan

Kontakt

Gunnesboskolan

F5

Besöksadress: Gunnesbovägen 2, 226 54 Lund
Karta: Se Gunnesboskolan F5 på en karta
Telefon: 046-359 75 71
Frånvaroanmälan: 0515-77 76 11

Rektor F5: Veronika Pierreville
Telefon: 046-359 79 66
E-post: veronika.pierreville@lund.se

69

Besöksadress: Stenåldersvägen 6, 226 54 Lund
Karta: Se Gunnesboskolan 69 på en karta
Telefon: 046-359 75 60
Frånvaroanmälan: 0515-77 76 11

Tillförordnad rektor 69: Pernilla Vesterlund 
Telefon: 046-359 43 48
E-post: pernilla.vesterlund@lund.se

Biträdande rektor 6-9: Veronika Pierreville
Telefon: 046-359 79 66
E-post: veronika.pierreville@lund.se