Fritid Genarp

Den öppna ungdomsverksamheten på Fritid Genarp vänder sig till alla i åldern 12-25 år, verksamheten har hög grad av delaktighet och stort inflytande samt bedriver ett aktivt värdegrundsarbete.

Verksamheten ska främja ungas hälsa, drivkrafter och intressen samt skapa en arena för informellt lärande. Verksamheten samverkar brett och stödjer ungas egen organisering.

Genom Fritid Lunds ”Unga leder unga” bidrag kan ni ungdomar mellan 12-25 år söka pengar för att förverkliga dina önskemål och fritidsbehov. Det kan t.ex. vara att starta en förening eller genomföra ett arrangemang. Grundtanken med detta är att ungdomar skapar möjligheter för andra ungdomar. Vill du veta mer om detta så kontakta oss på Fritid Genarp. Vi använder oss av Facebook för information om tillgänglighet och arrangemang.

TILLGÄNGLIGHET

Vi har inte traditionellt öppethållande utan är tillgängliga för gruppverksamhet, öppen verksamhet, igångsättande av tankar och idéer närhelst ni ungdomar vill och är i behov av oss.

Det kan vara:

 • After school Genarps skola
 • Under lunchrasterna i Chillicum, Genarps skola
 • På nätet. ungigenarp@lund.se & facebook.com/fritid.genarp
 • Fritidsgården tisdagar 15.00 - 21.00
 • Onsdagar i Idrottshallen 15.00 – 17.00
 • Fritidsgården onsdagar 18.00 – 21.00
 • Fritidsgården torsdagar 15.00 – 20.00
 • Ungdomsledda fredagar 18.00 – 23.30
 • Ungdomsledda aktiviteter när ungdomarna vill
 • Ute i byn på olika arenor typ Fjärilsparken, Idrottsplatsen, Busstationen, Biblioteket, Pizzerian…
 • Tillgänglighet innebär att vi kan befinna oss på andra arenor i byn, inte bara fritidsgården, ni kan alltid komma i kontakt med oss på 046-359 66 47/ 073448 50 06

Har du frågor om Fritid Genarp?

Barbro Ulmén,Verksamhetsledare
Telefon:046-359 66 47
E-post:barbro.ulmen@lund.se

Faktaansvarig: Kultur- och fritidsförvaltningen

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/fritidgenarp

Kontakt

Kultur- och fritidsförvaltningen

Besöksadress: Stora Södergatan 47, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:kultur-fritid@lund.se