Vad är e-handel?

E-handel innebär att kommunens avtal och ingående produkter/tjänster görs tillgängliga för beställarna via ett system där även order genereras och skickas elektroniskt till leverantören. Ordern bekräftas och faktureras sedan elektroniskt av leverantören och matchas mot order och leveransgodkännande i systemet. E-handel effektiviserar hela processen från avrop till betalning och säkerställer att Lunds kommun följer sina avtal och kontrollrutiner.

Leverantörens process effektiviseras genom effektivare ordermottagning och fakturering samtidigt som det finns stora affärsmässiga vinster både för kunden och för leverantören genom att avtalet exponeras för samtliga behöriga beställare i Lunds kommun.

Kontakt

Frågor om e-handel besvaras av Katarina Börjeson som är e-handelsansvarig på Lunds kommun.

Kontakt

e-handel

E-post: ehandel_lev@lund.se