För dig som är leverantör

Vi inför elektroniska inköp (e-handel) i hela organisationen!

Syfte

Syftet med att införa e-handel är att effektivisera inköpsprocessen och att göra det lättare för beställarna att göra rätt.

E-handel innebär att kommunens avtal och ingående produkter/tjänster görs tillgängliga för beställarna via ett system där även order genereras och skickas elektroniskt till leverantören. Ordern bekräftas och faktureras sedan elektroniskt av leverantören och matchas mot order och leveransgodkännande i systemet. E-handel effektiviserar hela processen från avrop till betalning och säkerställer att Lunds kommun följer sina avtal och kontrollrutiner.

Effektivare inköpsprocess

Leverantörens process effektiviseras genom effektivare ordermottagning och fakturering samtidigt som det finns stora affärsmässiga vinster både för kunden och för leverantören genom att avtalet exponeras för samtliga behöriga beställare i Lunds kommun.

Miljövinster

E-handel medför miljövinster genom att pappersförbrukningen minskas när order och fakturor skickas elektroniskt istället för via fax och post. E-handel möjliggör även ökat synliggörande av utvalda miljöprodukter för beställarna i Lunds kommun och detaljerad uppföljning av inköpen.

Inför nya upphandlingar

Inför varje ny upphandling bedömer Lunds kommun huruvida och i vilken omfattning e-handel är tillämpligt och utifrån det ställs krav så att förutsättningarna är väl kända för leverantörerna redan från början. Lunds kommun tillämpar e-handel enligt SFTI (standard för e-handel inom offentlig sektor) sc 6.1, 6.5.3, 9.1 samt Sveorder och Svefaktura och hänvisar till SFTI:s webbplats för mer information om standarden och de olika scenarierna.

Lunds kommun beställer idag elektroniskt från två ramavtalsleverantörer. Under införandeprojektet 2012 kommer antalet att öka till åtta. Närmare 200 leverantörer skickar e-fakturor och målsättningen är att det under 2012 ska öka.

Införandeprojekt

Lunds kommun beslutade hösten 2011 att införa elektroniska inköp (e-handel) i hela organisationen. Under våren och hösten 2012 bedrivs införandeprojektet och från och med mars kommer kommunens inköpare att kunna göra frekventa inköp elektroniskt.

Kontakt

Frågor om e-handel besvaras av Katarina Börjeson som är e-handelsansvarig på Lunds kommun. Vid upphandling hanteras frågor enligt den kanal som föreskrivits i förfrågningsunderlaget.

Kontakt

e-handel

E-post: ehandel_lev@lund.se

Upphandlingsenheten

Kommunkontoret

Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
E-post: upphandling@lund.se

Birgitta Petrusson, upphandlingschef
Telefon: 046-359 50 64
E-postbirgitta.petrusson@lund.se

Jonas Lööf, upphandlingsstrateg 
Telefon: 046-359 50 47
E-post: jonas.loof@lund.se