E-fakturor till Lunds kommun

Här hittar du information om e-fakturering. Elektroniska fakturor innebär en betydligt säkrare och snabbare fakturering, minskar posthantering och portokostnader samt har en positiv miljöpåverkan.

En elektronisk faktura både skickas och tas emot i elektronisk form. Observera att skannade pappersfakturor och PDF-fakturor intebetraktas som e-fakturor.En e-faktura kan skickas direkt mellan parter eller via en mellanhand, så kallad fakturaväxel.

Fakturaformat

Lunds kommun tar emot elektroniska fakturor i följande format:

  • Svefaktura
  • SFTI Fulltextfaktura
  • SFTI scenario 9.1 för periodiska fakturor
  • SFTI scenario 6.1 för avrop mot ramavtal, dvs elektroniskt flöde för e-handel

Fakturaväxel

Lunds kommun samarbetar med följande företag kring e-fakturor:

Det finns fler aktörer på marknaden och alla har samarbetsavtal med varandra. Det innebär att du som leverantör själv väljer den lösning som passar bäst. Bilagor går utmärkt att bifoga till Svefakturor.

Vid registrering ska följande uppgifter skickas till vald aktör via e-post:

  • Företagsnamn
  • Momsregistreringsnummer
  • Kontaktperson
  • Telefonnummer
  • E-post
  • Systemleverantör

Gratis fakturaportal för mindre antal fakturor

Mindre leverantörer kan som ett alternativ välja att kostnadsfritt registrera upp till 100 fakturor per år via vår fakturaportal.Första gången du använder tjänsten måste du registrera dig.

Läs mer:Registrera dig via fakturaportalen

Lund kommuns kommunikationsuppgifter

GLN-adress: 7340052400001

Momsregistreringsnummer: SE212000113201

Organisationsnummer: 212000-1132

Ange alltid referenskod

Referenskod ska alltid anges när du fakturerar Lunds kommun och skrivs i fältet ”Er referens”. Vid beställningav vara eller tjänst anges den av beställaren.

En referenskodbestår av 8 tecken (2 bokstäver direkt följt av 6 siffror), till exempel AB123456.

Fakturor som har fel adress eller saknar referenskod returneras för rättning. Vid elektronisk beställning från Lunds kommuns e-handelssystem följs standard SFTI/ESAP6.

Kontakt

e-handel

E-post: e-handel@lund.se

Katarina Börjeson, e-handelsansvarig
Telefon: 046-359 50 30
E-post: katarina.borjeson@lund.se

Camilla Jakobsson, e-handelsutvecklare
Telefon: 046-359 55 43
E-post: camilla.jakobsson@lund.se