Fakturor till Lunds kommun

Här hittar du information om hur du fakturerar Lunds kommun.

Ange alltid referenskod

Referenskod ska alltid anges när du fakturerar Lunds kommun och skrivs i fältet ”Er referens”. Vid beställning av vara eller tjänst anges den av beställaren.

En referenskod består av 8 tecken (2 bokstäver direkt följt av 6 siffror), till exempel AB123456.

Fakturor som har fel adress eller saknar referenskod returneras för rättning. Vid elektronisk beställning från Lunds kommuns e-handelssystem följs standard SFTI/ESAP6.

Betala med e-faktura

Har ni levererat varor eller tjänster till Lunds kommun vill vi att ni fakturerar oss elektroniskt. Det finns flera sätt att göra det, kanske har ni redan idag ett system eller köper en tjänst där ni kan skicka elektroniska fakturor.

Läs mer:Kom igång med e-faktura

Alla leverantörer ska ha F-skatt

Alla leverantörer som skickar fakturor till Lunds kommun ska inneha F-skatt.Om leverantören är befriad från F-skatt ska det till varje faktura bifogas intyg från Skatteverket som styrker F-skattebefrielsen.Är leverantören inte momsregistrerad ska fakturan inte innehålla några momsposter.

Krav på fakturainnehåll

Information om vilka uppgifter en faktura ska innehålla finns på Skatteverkets webbplats.

Betalas inom 30 dagar

Generellt betalar Lunds kommun fakturan på 30 dagar räknat från fakturadatum. Om det finns en tydlig referens på fakturan går hanteringen snabbare och vi kan betala i rätt tid.

Fakturaadress

Lunds kommun
Box 5
221 00 Lund

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/fakturor

Kontakt

e-handel

E-post: e-handel@lund.se

Katarina Börjeson, e-handelsansvarig
Telefon: 046-359 50 30
E-post: katarina.borjeson@lund.se

Camilla Jakobsson, e-handelsutvecklare
Telefon: 046-359 55 43
E-post: camilla.jakobsson@lund.se

Upphandlare

Jessica Morvai
Telefon: 046-359 48 39
E-post: jessica.morvai@lund.se

Jonas Lööf
Telefon: 046-359 50 47
E-post: jonas.loof@lund.se

Marie Anzelius
Telefon: 046-359 37 45
E-post: marie.anzelius@lund.se

Peter Lindquist
Telefon: 046-359 37 46
E-post: peter.lindquist@lund.se

Charlotte Wåhlin Lehmann
Telefon: 046-359 74 51
E-post: charlotte.wahlin@lund.se

Doina Härdig
Telefon: 046-359 74 39
E-post: doina.hardig@lund.se

Avtalscontroller

Elena Lopez
Telefon: 046-359 37 35
E-post: elena.lopez@lund.se

Entreprenadupphandlare och hållbarhetsstrateg

Jeanna Linton Wahlgren
Telefon: 046-359 5132
E-post:  jeanna.lintonwahlgren@lund.se

Upphandlingsenheten

Kommunkontoret

Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
E-post: upphandling@lund.se

Birgitta Petrusson, upphandlingschef
Telefon: 046-359 50 64
E-post: birgitta.petrusson@lund.se

Thor-Leif Hansson, upphandlingsstrateg
Telefon: 046-35 50 23
E-post: thor-leif.hansson@lund.se