Fakturor till Lunds kommun

Ska du fakturera Lunds kommun? Följ denna checklista då.

1. Använd rätt fakturaadress

Adressen är:

Lunds kommun
Box 5
221 00 Lund

2. Alla leverantörer ska ha F-skatt

Alla leverantörer som skickar fakturor till Lunds kommun ska inneha F-skatt.

Om leverantören är befriad från F-skatt ska det till varje faktura bifogas intyg från Skatteverket som styrker F-skattebefrielsen.

Är leverantören inte momsregistrerad ska fakturan inte innehålla några momsposter.

3. Använd referenskod eller ordernummer

Det är obligatoriskt med referenskod eller ordernummer för att fakturera Lunds kommun.Den inom Lunds kommun som beställer en vara eller tjänst ska uppge aktuell referenskod. Vid elektronisk beställning från Lunds kommuns e-handelssystem, där vi angett vårt ordernummer ska detta anges på fakturan, ytterligare referenskod behöver då inte anges.

Referenskodens och ordernumrets utseende

Referenskod

8 tecken, 2 bokstäver+6 siffror – ex AB123456

Ordernummer

8-9 tecken, datum-löpnummer, ååmmdd-xx – ex 120124-1

Kravet på referenskod finns även om du fakturerar oss på grund av ett avtal. Kontakta din kontaktperson hos oss för att få en referenskod att koppla till faktureringen. Referenskoden ska skrivas ut under rubriken "Er referens" eller motsvarande. Vid elektronisk fakturering enligt formatet Svefaktura ska referenskoden länkas till fältet RequisitionistDocumentReference.

Ordernummer ska skrivas ut under rubriken "Ert ordernummer" eller motsvarande. Vid elektronisk fakturering enligt formatet Svefaktura ska ordernumret länkas till fältet OrderLineReference.

Fakturor som har fel adress eller saknar referenskod/ordernummer kommer att returneras för rättning.

Relaterad information

Kontakt

e-handel

E-post: e-handel@lund.se

Katarina Börjeson, e-handelsansvarig
Telefon: 046-359 50 30
E-post: katarina.borjeson@lund.se

Camilla Jakobsson, e-handelsutvecklare
Telefon: 046-359 55 43
E-post: camilla.jakobsson@lund.se