E-faktura till Lunds kommun

Lunds kommun arbetar aktivt för att få fler leverantörer att skicka elektroniska fakturor.

Vi tar emot elektroniska fakturor i följande format:

  • Svefaktura
  • SFTI Fulltextfaktura
  • SFTI scenario 9.1 för periodiska fakturor
  • SFTI scenario 6.1 för avrop mot ramavtal, dvs elektroniskt flöde för e-handel

Totalt tar Lunds kommun emot över 170 000 fakturor per år. År 2010 tog vi emot 11 000 elektroniska fakturor. Målet är att över hälften av dessa ska vara elektroniska år 2014. År 2011 tog Lunds kommun emot elektroniska fakturor från 185 av våra leverantörer.

Valfrihet

Lunds kommun arbetar med de standardformat som tagits fram av SFTI. Genom att använda ett standardiserat fakturaformat kan fler leverantörer anslutas till en lägre kostnad både för köpare och för säljare. Utgångspunkten för Lunds kommuns satsning på e-faktura är att erbjuda flera alternativa ingångar. E-fakturan kan sändas traditionellt via VAN eller som Svefaktura via någon av Lunds kommuns samarbetspartners.

Identitet och adress för e-faktura

Identitet vid EDI-faktura – GLN / EAN
NAD+BY och NAD+IV 7340052400001

VAN

Logica BTS

Identitet vid Svefaktura

SE212000113201

Organisationsnummer

212000-1132

Fakturaadress

Lunds kommun
Box 5
221 00 Lund

Kontakt

e-handel

E-post: e-handel@lund.se

Katarina Börjeson, e-handelsansvarig
Telefon: 046-359 50 30
E-post: katarina.borjeson@lund.se

Camilla Jakobsson, e-handelsutvecklare
Telefon: 046-359 55 43
E-post: camilla.jakobsson@lund.se