Taxor och avgifter

Miljönämnden tar ut en avgift för prövning och tillsyn. Tjänster för avfall och återvinning för företagare faktureras regelbundet. Det är kommunfullmäktige som fastställer taxor och avgifter.

Taxor och avgifter för tillsyn

Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, livsmedelslagen och strålskyddslagen från och med 1 januari 2014.

Priser, taxor och avgifter för avfall och återvinning

Fakturering företag

Företag faktureras varje månad om årskostnaden överstiger 7.000 kr (exkl. moms). På månadsfakturan samlas alla dina tjänster och läggs under respektive fastighetsbeteckning. Fakturan framställs när månadsskiftet är avslutat.

Taxebroschyr - se länk nedan.

Vid frågor - ring vår kundtjänst:

Telefon: 046-359 53 90

Autogiro

Lunds Renhållningsverk kan även erbjuda möjlighet att betala fakturorna över autogiro.Detta är en kostnadsfri tjänst som både privatpersoner och företag kan använda. Naturligtvis informeras du 30 dagar inför varje överföringstillfälle om fakturans belopp och vilket datum beloppet dras från kontot. Inbetalningskortet som medföljer fakturan makuleras då du har autogiro.

Intresserad av att betala över autogiro?

Ladda hem pdf-filen, läs igenom villkoren och fyll i medföljande blankett!

Faktaansvarig: Miljöförvaltningen

Kontakt

Miljöförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon: 046-359 52 61
E-post: miljoforvaltningen@lund.se

Lunds Renhållningsverk

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Traktorvägen 16, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00

Kundtjänst

Lunds Renhållningsverk

Telefon: 046-359 53 90
Telefontid: vardagar klockan 0912, 1315

Telefon container, brunnar: 046-359 53 92
Telefontid: vardagar kl. 0812, 1316

Telefon B
etalningsfrågor:
046-359 53 40

E-post: renhallningsverket@lund.se