Fordonsbranschen

Här hittar du information om vilka lagar och krav som gäller för miljöfarliga verksamheter såsom bilverkstäder, lackerare, bensinstationer och fordonstvättar.

Anmälningsplikt

  • Biltvättar som tvättar över 5000 personbilar eller 1000 större fordon per år måste anmäla detta till miljönämnden senast sex veckor innan verksamheten startar.
  • Bensinstationer som säljer över 1000 m3 bränsle per år måste också anmäla detta till miljönämnden senast sex veckor innan verksamheten startar.
  • Lackerare har också anmälningsplikt enligt ovan om verksamheten förbrukar mer än 500 kg organiska lösningsmedel per år eller om förbrukat lösningsmedel återvinns i verksamheten.

Även verksamheter som inte har anmälningsplikt är välkomna att kontakta miljöförvaltningen innan verksamheten påbörjas för att få rådgivning om vilka krav som gäller. På så vis kan man undvika dyra ombyggnationer av verksamheten i efterhand.

Tillsyn

Miljönämnden har tillsyn över miljöfarliga verksamheter i kommunen och besöker regelbundet dessa verksamheter för att säkerställa att miljöbalkens regler följs. Vissa verksamheter till exempel fordonstvättar, kan även behöva skicka in årsrapporter.

Årsrapport fordonsbranschen

Mer information

Om du vill ha mer information eller har frågor är du välkommen att kontakta miljöförvaltningen.

Telefon: 046-359 52 61
E-post: miljoforvaltningen@lund.se