Fordonsbranschen

Här hittar du information om vilka lagar och krav som gäller för miljöfarliga verksamheter såsom bilverkstäder, lackerare, bensinstationer och fordonstvättar.

Anmälningsplikt

  • Biltvättar som tvättar över 5000 personbilar eller 1000 större fordon per år måste anmäla detta till miljönämnden senast sex veckor innan verksamheten startar.
  • Bensinstationer som säljer över 1000 m3 bränsle per år måste också anmäla detta till miljönämnden senast sex veckor innan verksamheten startar.
  • Lackerare har också anmälningsplikt enligt ovan om verksamheten förbrukar mer än 500 kg organiska lösningsmedel per år eller om förbrukat lösningsmedel återvinns i verksamheten.

Även verksamheter som inte har anmälningsplikt är välkomna att kontakta miljöförvaltningen innan verksamheten påbörjas för att få rådgivning om vilka krav som gäller. På så vis kan man undvika dyra ombyggnationer av verksamheten i efterhand.

Tillsyn

Miljönämnden har tillsyn över miljöfarliga verksamheter i kommunen och besöker regelbundet dessa verksamheter för att säkerställa att miljöbalkens regler följs. Vissa verksamheter till exempel fordonstvättar, kan även behöva skicka in årsrapporter.

Mer information

Nedan finns blanketter och mer information om vilka lagar och regler som gäller för olika verksamheter inom fordonsbranschen. Om du vill ha mer information eller har frågor är du välkommen att kontakta miljöförvaltningen.

Telefon: 046-359 52 61
E-post: miljoforvaltningen@lund.se

Relaterad information

Kontakt

Miljöförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon: 046-359 52 61
E-post: miljoforvaltningen@lund.se