Miljöfarlig verksamhet

I Lunds kommun har miljönämnden tillsynen över all miljöfarlig verksamhet.

Tillstånd söks hos miljödomstolen eller länsstyrelsen avseende verksamhet av typ A respektive B. För verksamhet av typ C görs anmälan till kommunens miljönämnd.
Anläggningarnas klassning A, B eller C finns angivet i Förordningen om miljöfarligverksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899).

Du kan även ladda ner blanketter som rör miljöfarlig verksamhet.

Om du vill ha mer information eller har frågor är du välkommen att kontakta miljöförvaltningen.

Telefon: 046-359 52 61
E-post: miljoforvaltningen@lund.se

Kontakt

Miljöförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon: 046-359 52 61
E-post: miljoforvaltningen@lund.se