Miljöfarlig verksamhet

I Lunds kommun har miljönämnden tillsynen över all miljöfarlig verksamhet.

Tillstånd söks hos miljödomstolen eller länsstyrelsen avseende verksamhet av typ A respektive B. För verksamhet av typ C görs anmälan till kommunens miljönämnd.
Anläggningarnas klassning A, B eller C finns angivet i Förordningen om miljöfarligverksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899).

Du kan även ladda ner blanketter som rör miljöfarlig verksamhet.

Om du vill ha mer information eller har frågor kring anmälan och tillstånd är du välkommen att kontakta

Stefan Andersson, miljöinspektör
Telefon: 046 - 359 52 77
E-post: stefan.andersson@lund.se

Rolf Erlandsson, miljöinspektör
Telefon: 046 - 359 64 92
E-post: rolf.erlandsson@lund.se

Faktaansvarig: Miljöförvaltningen

Kontakt

Miljöförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon: 046-359 52 61
E-post: miljoforvaltningen@lund.se