Lokalens utformning

För att kunna tillverka säkra livsmedel krävs en bra lokal som är inredd och utrustad på ett lämpligt sätt och anpassad till den verksamhet som ska bedrivas.

Till din hjälp finns vägledningar med allmän information om krav som kan ställas på en livsmedelslokal.

Här hittar du också hjälpredor för olika typer av verksamheter. De beskriver kort hur en verksamhet ska vara uppbyggd och utrustad. Hjälpredorna grundar sig på EGs krav.

Krav på livsmedelslokal

Nybyggnad och ombyggnad av livsmedelslokaler

Kontakt

Miljöförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon: 046-359 52 61
E-post: miljoforvaltningen@lund.se