Ditt ansvar som livsmedelsföretagare

Det är ditt ansvar som livsmedelsföretagare att ha kunskap om de regler som gäller för att driva en livsmedelsverksamhet.

Företagarens ansvar

Det är alltid livsmedelsföretagaren som ansvarar för att livsmedlen är säkra, rätt märkta och att de kan spåras. Företagaren ska känna till de krav som lagstiftningen ställer på verksamheten när det gäller livsmedelshantering, livsmedelshygien, lokalens utformning med mera.

Ditt ansvar som livsmedelsföretagare

Kunskap om regler

När du hanterar mat är det viktigt att du och din personal känner till de risker som finns vid livsmedelshanteringen och hur man gör för att producera säker mat.

Innan du startar en ny verksamhet eller tar över en befintlig verksamhet ska du registrera den hos miljöförvaltningen.

Livsmedelshygien – en vägledning för företag

Livsmedel från A-Ö

Tydliga och enkla rutiner

För att din verksamhet ska kunna fungera på ett säkert sätt behöver du ha ett system med tydliga rutiner som är enkla att följa och förstå. Rutinerna kan vara skriftliga eller i vissa fall muntliga. Det är viktigt att alla i företaget är väl insatta i rutinerna, all personal skalättkunna ta del av dem.

Kontakt

Miljöförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon: 046-359 52 61
E-post: miljoforvaltningen@lund.se