REACH - EU:s kemikalielagstiftning

REACH står för Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals och är EU:s kemikalielagstiftning. Reglerna finns i en EG-förordning.

REACH ställer krav på företagen

REACH grundas på principen att det är tillverkare, importörer och nedströmsanvändare som bär ansvaret för att de ämnen som de tillverkar, släpper ut på marknaden eller använder inte har några skadliga hälso- och miljöeffekter.

Om du i din verksamhet tillverkar, importerar, använder eller säljer kemikalier berörs du avlagstiftningen. Senast i maj 2018 ska ämnen som importeras till eller tillverkas inom EES-området registreras enligt den europeiska kemikalieförordningen REACH.

Mer information om Reach kan du hämta på Kemikalieinspektionens hemsida.

REACH

Kontakt

Miljöförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon: 046-359 52 61
E-post: miljoforvaltningen@lund.se