Kemikalier

Här kan du hitta informationomvad som gäller för företagare som hanterar kemiska produkter. Läs mer om bland annat bekämpningsmedel, REACH som är EU:s kemikalielagstiftning, kosmetiska produkter.Kemikalier som hanteras felaktigt kan innebära risk för att både människor och natur skadas allvarligt.

Faktaansvarig: Miljöförvaltningen

Kontakt

Miljöförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon: 046-359 52 61
E-post: miljoforvaltningen@lund.se