Idrotts- och campinganläggningar

Från och med 1 januari 2008 behöver man inte längre anmäla till miljönämnden att man avser att driva en idrottsanläggning (ishall, gym och så vidare) eller campinganläggning.

Egenkontroll

Du som driver en anläggning har ett ansvar att fortlöpande planera och kontrollera din verksamhet. Egenkontrollen är till för att du som verksamhetsutövare i tid ska upptäcka eventuella risker samt brister i dina rutiner. Därigenom minskar du riskerna för att sprida smitta, allergi och andra olägenheter till dina kunder. Läs mer i dokumentet "Egenkontroll enligt miljöbalken för idrottsanläggningar" nedan.

Läs mer om egenkontroll på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Om du vill ha mer information eller har frågor är du välkommen att kontakta

Elin Holgersson, miljöinspektör
Telefon: 046 - 359 52 24
E-post: elin.holgersson@lund.se

Annika Skoog, miljöinspektör
Telefon: 046 - 359 52 70
E-post: annika.skoog@lund.se

Sandra Johannesson , miljöinspektör
Telefon:
046 - 359 52 65
E-post: sandra.johannesson@lund.se

Elin Rånlund, miljöinspektör
Telefon: 046- 359 52 67
E-post:
elin.ranlund@lund.se

Faktaansvarig: Miljöförvaltningen

Kontakt

Miljöförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon: 046-359 52 61
E-post: miljoforvaltningen@lund.se