Gräva och schakta

För att få gräva och lägga en kabel eller ledning på en allmän platsmark, måste du ha ett grävtillstånd från tekniska förvaltningen. Om arbetet påverkar trafik eller gångbanor, måste du även lämna in en trafikanordningsplan. Arbeten invid spårvägen ställer särskilda krav.

Du ansöker om grävningstillstånd och lämnar in trafikanordningsplan via e-tjänsten. Det tar vanligtvis cirka tio arbetsdagar för oss att handlägga din ansökan. Du får inte påbörja arbetet under tiden; det krävs ett godkänt grävtillstånd och en godkänd trafikanordningsplan för att du ska få lov att påbörja arbetet.

Ansökan för grävning och trafikanordningsplan

Enligt Skatteverkets regler anses grävningstillstånd inte utgöra myndighetsutövning och avgiften är därför belagd med moms.

Nå alla ledningsägare med Ledningskollen

Ledningskollen är en nationell webbtjänst där du som planerar att gräva kan få besked om vilka ledningsägare som har infrastruktur (ledningar, kablar eller annan utrustning) nedgrävd på den plats där du vill gräva. En kontakt på Ledningskollen når alla ledningsägare som är med och du slipper ringa runt. Systemet hanterar din förfrågan om ledningsanvisning till alla som är berörda.

Ledningskollen

Särskilda regler och tillstånd för arbete i och intill spårvägen

Regler för arbeten intill spårvägen

Inom det markerade området - inom 4 meters avstånd från spårmitt ut mot gatan - krävs skyddsjording av arbetsmaskiner och material. Lyftkranar och grävmaskiner får inte svepa över spåret och lyftutrustningen ska spärras för att inte komma inom riskzonen. Illustration: Lunds kommun. 

Alla arbeten som utförs i närheten av spårvägen där det finns risk för att personal och maskiner kan komma i kontakt med kontaktledningen ska ha särskilt tillstånd från spårinnehavaren, Lunds kommun. Detta krav gäller även entreprenörer som uppför byggnadsställningar eller liknande utmed spårvägsanläggningen. Lyftkranar eller andra typer av lyftanordningar får inte lyfta eller svepa över spårområdet. Maskiner och ledande material som används i arbetet ska jordas enligt Lunds kommuns Elskyddsföreskrifter, se dokumentet nedan. 

Särskilda regler gäller även för dig som i närheten av spårvägen ska:

  • fälla eller plantera träd
  • göra höga lyft med kranbil
  • montera byggställningar, och liknande.

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/gravtillstand

Kontakt

Näringslivsavdelningen

Besöksadress: Ekska huset, Sankt Petri Kyrkogata 4
Postadress: Näringslivsavdelningen, Lunds kommun, Box 41, 221 00 Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00 
E-post: Näringslivsavdelningens medarbetare >>

Miljöförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon: 046-359 52 61
E-post: miljoforvaltningen@lund.se

Tekniska förvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se