Skoltillsyn 2017

Under 2017 gör miljöförvaltningen inspektioner enligt miljöbalken på samtliga grund- och gymnasieskolor och dess fritidsverksamheter (kommunala, statliga och privata) i kommunen.Vid inspektionen läggs fokus på verksamhetens egenkontroll, städning, ventilation och ljudmiljö.Miljöförvaltningen kommer att kontakta rektorer via mail för att informera om vilken vecka inspektionen planeras ske.

Under relaterad information nedan finns den checklista som används vid inspektionerna och tillhörande bedömningsgrunder. Information om hur miljöförvaltningen hanterar resultatet av inspektionen (ärendegång) finns också här och beskriver hur uppföljning av eventuella brister sker. Vid inspektionen möter du någon av följande miljöinspektörer:

Fredrik Martinsson
Telefon 046-359 56 24
E-postfredrik.martinsson@lund.se

Annika Skoog
Telefon 046-359 52 70
E-postannika.skoog@lund.se

Elin Holgersson
Telefon046-359 52 24
E-postelin.holgersson@lund.se

Sandra Johannesson
Telefon 046-359 52 65
E-postsandra.johannesson@lund.se

Elin Rånlund
Telefon 046-359 52 67
E-postelin.ranlund@lund.se

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/skoltillsyn2017

Kontakt

Miljöförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon: 046-359 52 61
E-post: miljoforvaltningen@lund.se