Egenkontroll för förskola, skola och fritidshem

En fungerande egenkontroll gör att du tydligt kan redovisa ditt arbete med att lokalerna är bra, att verksamheten tar hänsyn till både hälsa och miljö, och hur riskfaktorer kan elimineras.

Egenkontroll – ett krav och ett kvalitetsverktyg

Då skolor, förskolor och fritidshem är anmälningspliktiga enligt miljöbalken gäller också förordningen om egenkontroll (1998:901) för dessa lokaler. Du som driver verksamheten har ansvaret för att se till att lagstiftningen och myndighetens krav följs.

En fungerande egenkontroll gör att du tydligt kan redovisa ditt arbete med att lokalerna är bra, att verksamheten tar hänsyn till både hälsa och miljö, och hur riskfaktorer kan elimineras. Exempel på riskfaktorer är fukt, mögel, radon, brister i ventilationen, avfallshanteringen, otillräcklig städning, kemikaliehantering och annat som kan påverka hälsan och miljön negativt.

Folkhälsomyndigheten – Egenkontroll skola

Folkhälsomyndigheten – Egenkontroll förskola

Pärm till hjälp för din egenkontroll

Miljöförvaltningen har tagit fram ett förslag på början till ett egenkontrollprogram i form av en pärm för dig som driver skola, förskola eller fritidshem i Lunds kommun. Programmet är tänkt som en hjälp för att komma igång med egenkontrollarbetet. Du kan använda det i dess helhet, eller bara använda valda delar. Det går förstås även att utforma ett helt eget program.

Skicka ett mejl till miljoforvaltningen@lund.se om du vill ha materialet. 

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/egenkontrollskola