Förskola, skola och fritidshem

Du som vill bedriva skola, förskola eller liknande måste anmäla detta till miljönämnden.

Syftet med anmälningsplikten är att miljönämnden ska få kännedom om nya verksamheter och därmed ha möjlighet att kunna påverka till exempel lokalernas utformning eller inredning. Anmälan om nya lokaler bör därför göras i ett tidigt skede då det kan finnas möjlighet att förändra lokalerna om synpunkter inkommer i samband med anmälan.

Följande verksamheter omfattas av anmälningsplikten:

 • förskola,
 • öppen förskola,
 • fritidshem,
 • öppen fritidsverksamhet,
 • förskoleklass,
 • grundskola,
 • gymnasieskola,
 • särskola,
 • specialskola,
 • sameskola,
 • fristående skola,
 • riksinternatskola eller
 • resurscenter

För dessa verksamheter gäller anmälningsplikt enligt "Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 38 §". En anmälningspliktig verksamhet får påbörjas tidigast sex veckor efter det att anmälan har gjorts, om inte miljönämnden bestämmer något annat.

Mer information om anmälningsplikt finns på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Egenkontroll

För alla anmälningspliktiga verksamheter gäller "Förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll". Mer information om egenkontrollen finns på sidan Egenkontroll för förskola, skola och fritidshem.

Läs mer om egenkontroll på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Om du vill ha mer information eller har frågor är du välkommen att kontakta miljöförvaltningen.

Telefon: 046-359 52 61
E-post:miljoforvaltningen@lund.se

Kontakt

Miljöförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon: 046-359 52 61
E-post: miljoforvaltningen@lund.se