Folköl, tobak, e-cigaretter, receptfria läkemedel

Du måste göra en anmälan till kommunen innan du får börja sälja folköl, tobak eller e-cigaretter. Anmälan av försäljning av receptfria läkemedel görs till Läkemedelsverket.

Tillståndsenheten har även till uppgift att utöva tillsyn över de verksamheter som har beviljats serveringstillstånd samt över försäljning av folköl, tobak och e-cigaretter.

Observera att du inte får påbörja försäljning av folköl, e-cigarettereller tobak utan att först ha anmält försäljningen till kommunen. När anmälan har kommit in registreras ditt försäljningsställe och ett anmälningsbevis skickas till dig. Du kommer att debiteras en årlig tillsynsavgift för försäljningen. Se nedan angående taxan för olika typer av försäljning.

Om du upphör med försäljningen eller säljer din butik är det viktigt att du direkt anmäler detta till kommunen så att vi kan avregistrera ditt försäljningsställe. Tillsynsavgift tas ut fram till den tidpunkt då din anmälan om upphörande kommer in till kommunen.

Gällande tillsynsavgifter (årsavgifter)

 • Försäljning av folköl:2 000 kronor
 • Försäljning av tobak: 2 000 kronor
 • Försäljning av receptfria läkemedel: 2 000 kronor
 • Försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare: 2 000 kronor
 • Försäljning av folköl och tobak: 3 000 kronor
 • Försäljning av folköl och elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare: 3 000 kronor
 • Försäljning av folköl, tobak och elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare: 3 700 kronor
 • Försäljning av tobak och elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare: 3 000 kronor
 • Försäljning av receptfria läkemedel och folköl eller tobak: 2 800 kronor
 • Försäljning av receptfria läkemedel och elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare: 3 000 kronor
 • Försäljning av receptfria läkemedel, folköl och tobak: 3 700 kronor
 • Försäljning av receptfria läkemedel, folköl, tobak och elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare: 4 200 kronor

Gäller från och med 1 januari 2018.

Receptfria läkemedel

Om du vill sälja receptfria läkemedel ska du anmäla detta till läkemedelsverket, enligt lag (2009:730).

> Receptfrihandel utanför apotek, information från Läkemedelsverket

Lunds kommun utövar kontroll över försäljning av receptfria läkemedel och rapporterar brister till Läkemedelsverket. Därför tar vi ut en kontrollavgift för detta.

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/tobakofolkol

Kontakt

Tillståndsenheten

Postadress: Box 1255, 221 05 Lund
Besöksadress:
Brotorget 1, Lund
E-post:tillstandsenheten@lund.se

Telefax: 046-359 54 54
Bankgiro: 237-6440

Chef: Annika Landfors
Telefon: 046-359 55 05
E-post:annika.landfors@lund.se

Tillståndshandläggare:

Peter Mijdema
Telefon:
046-359 53 05
E-post: peter.mijdema@lund.se

Patrik Sköld
Telefon: 046-359 95 61
E-post: patrik.skold@lund.se

Peter Fransson
Telefon: 046-359 98 41
E-post:peter.fransson@lund.se

Socialförvaltningen

Postadress: Socialförvaltningen, Box 1255, 221 05 Lund
Besöksadress:
Brotorget 1, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:socialforvaltningen@lund.se