Folköl, tobak, e-cigaretter, receptfria läkemedel

Från den 1 juli 2019 behöver du söka tillstånd för att sälja tobak och liknande produkter. För att få sälja folköl och e-cigaretter måste du göra en anmälan till kommunen. Anmälan av försäljning av receptfria läkemedel görs till Läkemedelsverket.

Lagen om tobak och liknande produkter innebär att du som vill sälja tobak och liknande produkter behöver söka tillstånd för det hos oss på kommunen. Lagen skärps den 1 juli 2019 eftersom riksdagen vill förbättra folkhälsan genom att minska tobaksanvändningen i Sverige.

Du hittar ansökningsblanketten nedan och kan läsa mer om vilka avgifter som gäller.

Vad krävs för att få sälja tobak?

För att din ansökan ska bli godkänd krävs att din verksamhet lever upp till de krav som ställs i lagen om tobak och liknande produkter. Du ska inte ha skulder hos Kronofogden, inte ha några anmärkningar hos Skatteverket eller förekomma i polisens belastningsregister eller vara misstänkt för allvarlig brottslighet.

Det ställs även krav på egenkontroll kring hur du arbetar med märkning och innehållsdeklaration, att ditt försäljningsställe har tydlig skyltning om åldersgränsen för tobaksköp, ålderskontroll, att personalen får den information och stöd de behöver för att kunna följa lagar och regler, samt att förpackningar av tobaksvaror uppfyller kraven om identitets- och säkerhetsmärkning.

Du som gjort en anmälan och säljer tobak

Du som sedan tidigare har gjort en anmälan om din försäljning får fortsätta att sälja produkterna tills kommunen har tagit ställning till din tillståndsansökan. För att få fortsätta din försäljning måste du ansöka om tillstånd senast den 1 november 2019.

Folköl och e-cigaretter

För att få sälja folköl och e-cigaretter måste du först ha anmält försäljningen till kommunen. När anmälan gjorts, registrerar vi ditt försäljningsställe och skickar ett anmälningsbevis till dig. Du debiteras en årlig tillsynsavgift för försäljningen. Läs mer om avgifterna nedan.

Om du skulle sluta sälja produkterna eller säljer din butik är det viktigt att du direkt anmäler det till kommunen så att vi kan avregistrera ditt försäljningsställe. Tillsynsavgift tas ut fram till den tidpunkt då din anmälan kommer in till kommunen.

Receptfria läkemedel

Om du vill sälja receptfria läkemedel ska du anmäla detta till läkemedelsverket, enligt lag (2009:730).

Receptfrihandel utanför apotek, information från Läkemedelsverket

Lunds kommun utövar kontroll över försäljning av receptfria läkemedel och rapporterar brister till Läkemedelsverket. Därför tar vi ut en kontrollavgift för detta.

Blanketter tobak

Anvisningar tillståndsansökan tobak 

Ansökan om försäljningstillstånd tobak  

Bilagor till ansökan eller anmälan tobak 

Anmälan övriga ändringar tobak  

Avanmälan tobaksförsäljning  

Egenkontrollprogram tobak LTLP Lund  

Anmälan ändringar styrelse eller ägare tobak  

Blanketter folköl och e-cigaretter

Anmälan försäljning folköl och e-cigaretter

Anmälan upphörande av försäljning av folköl och e-cigaretter

Anmälan av ändrade ägarförhållande vid försäljning av folköl och e-cigaretter

Egenkontrollsprogram försäljning e-cigaretter

Egenkontrollsprogram försäljning av folköl

Tillstånds- och tillsynsavgifter tobak, från 1 juli 2019

Kommunen tar ut en självkostnadsavgift för din ansökan om tobaksförsäljning.
Samtliga avgifter:   

 • Ansökan om stadigvarande försäljningstillstånd: 8 800 kr
 • Ansökan om tillfälligt försäljningstillstånd inklusive tillsyn: 6 000 kr
 • Anmälan om ändrade ägarförhållanden upp till 49%: 4 000 kr
 • Anmälan om ändrade ägarförhållanden med 50% eller mer: 7 000 kr
 • Ansökan eller anmälan om enklare förändringar: 1 000 kr
 • Årlig tillsynsavgift för försäljning av tobak: 6 000 kronor

Tillsynsavgifter folköl/e-cigaretter/receptfria läkemedel, från 1 juli 2019

 • Försäljning av folköl: 2 000 kr
 • Försäljning av receptfria läkemedel: 2 000 kr
 • Försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare: 2 000 kr
 • Försäljning av folköl och elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare: 3 000 kr
 • Försäljning av folköl och receptfria läkemedel: 3 000 kr
 • Försäljning av receptfria läkemedel och elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare: 3 000 kr
 • Försäljning av receptfria läkemedel, folköl och elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare: 3 700 kr

Tillsynsavgifter (årsavgifter - gamla regler)

Dessa avgifter gäller för dig som säljer tobak enligt gamla tobakslagen, till och med den 1 november 2019, eller tills kommunen fattat beslut i ditt ärende om försäljningstillstånd.

 • Försäljning av folköl: 2 000 kronor
 • Försäljning av tobak: 2 000 kronor
 • Försäljning av receptfria läkemedel: 1 500 kronor
 • Försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare: 2 000 kronor
 • Försäljning av folköl och tobak: 3 000 kronor
 • Försäljning av folköl och elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare: 3 000 kronor
 • Försäljning av folköl, tobak och elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare: 3 700 kronor
 • Försäljning av tobak och elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare: 3 000 kronor
 • Försäljning av receptfria läkemedel och folköl eller tobak: 2 800 kronor
 • Försäljning av receptfria läkemedel och elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare: 3 000 kronor
 • Försäljning av receptfria läkemedel, folköl och tobak: 3 700 kronor
 • Försäljning av receptfria läkemedel, folköl, tobak och elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare: 4 200 kronor

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/tobakofolkol

Kontakt

Tillståndsenheten

Postadress: Box 1255, 221 05 Lund
Besöksadress:
Brotorget 1, Lund
E-post: tillstandsenheten@lund.se

Bankgiro: 237-6440

Chef: Annika Landfors
Telefon: 046-359 55 05
E-post: annika.landfors@lund.se

Tillståndshandläggare:

Peter Mijdema
Telefon:
046-359 53 05
E-post: peter.mijdema@lund.se

Patrik Sköld
Telefon: 046-359 95 61
E-post: patrik.skold@lund.se

Peter Fransson
Telefon: 046-359 98 41
E-post: peter.fransson@lund.se

Hanna Lindhe
Telefon:046-359 52 50
E-posthanna.lindhe@lund.se

Socialförvaltningen

Postadress: Socialförvaltningen, Box 1255, 221 05 Lund
Besöksadress:
Brotorget 1, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:socialforvaltningen@lund.se