Gödselhantering

Hur man hanterar djurens gödsel är en viktig miljöfråga. Därför finns det bestämmelser kring spridning och lagring av gödsel.

Gödselhantering i tätort

Gödselhanteringen i och i nära anslutning till tätort omfattas av speciella krav för att undvika olägenheter i form av lukt och flugor.

Tillstånd från miljönämnden krävs för att få sprida naturlig gödsel, slam och liknande orenlighet inom områden med detaljplan och en zon 300 meter däromkring. Spridning av små mängder väl brunnen gödsel från nöt, häst och fjäderfä undantas kravet om gödseln myllas ner direkt. Med små mängder avses till exempel spridning i trädgårdsland och liknande.

Ska en gödselstad eller annan upplagsplats för gödsel ordnas inom planlagt områden krävs en anmälan till miljönämnden. Bestämmelserna finns i 5-6 § i de lokala miljöföreskrifterna, följ länk nedan.

Dispensmöjlighet

Tillsynsmyndigheten får i enskilda fall medge undantag från vissa bestämmelser om det beror på något oförutsägbart som lantbrukaren inte kunnat påverka eller lösa inom lagstiftningens ramar.

Tillsynsmyndigheten kan även medge undantag från nedmyllningskravet om det behövs på grund av särskilt hög risk för jordflykt på våren.

Om du vill ha mer information eller har frågor är du välkommen att kontakta miljöförvaltningen.

Telefon: 046-359 52 61
E-post: miljoforvaltningen@lund.se

Kontakt

Miljöförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon: 046-359 52 61
E-post: miljoforvaltningen@lund.se