Så här tar du hand om döda djur

På denna sida finns information om hur du tar hand om döda djur inom lantbruket.

Häst

Det krävs inte längre tillstånd från länsstyrelsen för att gräva ner döda hästar, men precis som tidigare gäller kravet på att du måste följa kommunens anvisningar och de krav EU-lagstiftningen ställer.

De krav som gäller vid nedgrävning av häst i Lunds kommun finns att läsa i "Anvisningar i samband med nedgrävning av häst" nedan.

Kor, grisar med mera

Djur inom lantbruket som kor, grisar, får och getter och så vidare räknas till produktionsdjur och får inte grävas ner utan ska lämnas till godkända anläggningar för att slutligen gå till förbränning. Mer information finns på Jordbruksverket hemsida.

Jordbruksverket

Kontakt

Miljöförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon: 046-359 52 61
E-post: miljoforvaltningen@lund.se