Ovanligt många vill bygga nytt eller riva

Just nu får vi in många lovansökningar och anmälningar vilket innebär att det kan dröja innan du får återkoppling. Vi eftersträvar att svara inom 48 timmar men det kan dröja längre. Handläggningstiden är normalt max 10 veckor men kan nu bli längre, upp mot 20 veckor. Vi beklagar detta och ber om förståelse för situationen.

Bygglovsavdelningen har telefontid vardagar kl 10-12.
Telefon: 046-359 50 00 E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se

Bygga nytt, riva eller förändra

Planerar du att bygga, riva eller förändra en fastighet behöver du i de flesta fall söka lov. Åtgärder som inte kräver lov kan ändå vara anmälningspliktiga enligt plan- och bygglagen.

Att tänka på innan du ansöker

Ta reda på om det du tänkt göra kräver bygglov eller anmälan och vilka regler som gäller för just ditt område.

Efter att du ansökt

När din ansökan har kommit in får du en bekräftelse till din e-postadress om du har angett en sådan i ansökan, i annat fall kommer en bekräftelse via posten.

Kommunen ska besluta om din lovansökan inom tio veckor från det att en komplett ansökan har lämnats in. Handläggaren granskar och kontrollerar om ansökan följer de bestämmelser som finns och om den uppfyller de allmänna kraven på utformning enligt plan- och bygglagen.

Så här går processen till: Lovansökan - Steg för steg.

När arbetet med ditt bygglovsärende är igång kan du genom en e-tjänst till exempel göra kompletteringar och ta del av beslut.

Alla e-tjänster för ditt bygglovsärende hittar du på Lunds kommuns självservice