Egenkontroll för fastighetsägare

Egenkontrollen är ett verktyg som ger en samlad överblick över hur er verksamhet påverkar miljön och människors hälsa.

Det handlar om att ta fram de rutiner för verksamheten som behövs för att leva upp till lagstiftningens krav på hänsyn till miljö och hälsa. Goda rutiner gör att ni kan upptäcka fel och brister tidigt, innan skadan inträffar.

Genom ett systematiskt förebyggande arbete, tydliga rutiner för hur felanmälan och fastighetsunderhåll ska utföras, kan man upptäcka och åtgärda fel innan de ger upphov till miljöproblem som påverkar de boendenegativt.

Läs merom fastighetsägares egenkontroll påFolkhälsosmyndighetens hemsida.

Exempel på register för egenkontrollpärm

Miljöförvaltningen har tagit fram ett exempel på registerinnehåll för egenkontrollpärmen. Exempeldokumentet finns både som word-fil samt som pdf-fil och går att ladda hem här nedan.

Om du vill ha mer information eller har frågor är du välkommen att kontakta miljöförvaltningen.

Telefon: 046-359 52 61
E-post: miljoforvaltningen@lund.se

Kontakt

Miljöförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon: 046-359 52 61
E-post: miljoforvaltningen@lund.se