Bostadsföretag och fastighetsägare

Här finns information för din fastighet. Läs mer om energianvändning, egenkontroll, kvicksilver och PCB.

Energianvändning i byggnader

Byggnader påverkar vår miljö och hälsa på olika sätt. En betydande miljöaspekt vid drift av byggnader är deras energiåtgång. I länkarna nedan kan du hitta praktiska råd och tips om hur ni kan minska era byggnaders energiåtgång. En minskad energiåtgång spar både miljö och pengar.

Lunds kommuns energi- och klimatrådgivning

Energimyndigheten - Energieffektivisering

Inventering och sanering av PCB i byggnader

Du som äger industribyggnader eller flerbostadshus som är byggda eller renoverade under åren 1956-1973 är skyldig att inventera dessa. Resultatet ska redovisas till miljöförvaltningenenligtförordning om PCB (SFS 2007:19).

Inventering och sanering av PCB

Egenkontroll för fastighetsägare

Egenkontrollen är ett verktyg som ger en samlad överblick över hur er verksamhet påverkar miljön och människors hälsa.

  • Känner ni till de miljöregler som gäller för era fastigheter?
  • Har ni en klar ansvarsfördelning?
  • Har ni bra rutiner för husets underhåll?
  • Känner era hyresgäster till att de i första hand ska vända sig till er när de har problem med sitt boende?

En god egenkontroll tjänar alla på. Du som fastighetsägare får bättre kontroll över din verksamhet samtidigt som riskerna för påverkan på miljön och människors hälsa minskar. 

Det handlar om att ta fram de rutiner för verksamheten som behövs för att leva upp till lagstiftningens krav på hänsyn till miljö och hälsa. Goda rutiner gör att ni kan upptäcka fel och brister tidigt, innan skadan inträffar.

Genom ett systematiskt förebyggande arbete, tydliga rutiner för hur felanmälan och fastighetsunderhåll ska utföras, kan man upptäcka och åtgärda fel innan de ger upphov till miljöproblem som påverkar de boendenegativt.

Läs mer om fastighetsägares egenkontroll på Folkhälsosmyndighetens webbplats.

Folkhälsomyndigheten

Exempel på upplägg av egenkontroll och ansvar

Exempel på register för egenkontrollpärm

Miljöförvaltningen har tagit fram ett exempel på registerinnehåll för egenkontrollpärmen. 

Exempel på mall för register