Bostadsföretag och fastighetsägare

Här finns information för din fastighet. Läs mer om energianvändning, egenkontroll, kvicksilver och PCB.

  • Känner ni till de miljöregler som gäller för era fastigheter?
  • Har ni en klar ansvarsfördelning?
  • Har ni bra rutiner för husets underhåll?
  • Känner era hyresgäster till att de i första hand ska vända sig till er när de har problem med sitt boende?

En god egenkontroll tjänar alla på. Du som fastighetsägare får bättre kontroll över din verksamhet samtidigt som riskerna för påverkan på miljön och människors hälsa minskar. Läs mer om egenkontroll för fastighetsägare i menyn.

Kontakt

Miljöförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon: 046-359 52 61
E-post: miljoforvaltningen@lund.se