Meddela placeringar för barn och elever i förskola och grundskola

Här hittar du som huvudman för fristående förskola och grundskola Lunds kommuns e-tjänst för att meddela förändringar av placeringar för barn och elever i förskola och grundskola.

Meddela ändring av placering

För att du ska kunna använda e-tjänsten måste förskolan eller grundskolan först vara upplagd i Lunds kommuns barn- och elevregister. Du kommer åt e-tjänsten om Lunds kommun har betalat ut bidragsbelopp till er enhet de senaste tre åren. Kontakta utbildningskansliet om du behöver hjälp. Använd nedan e-postadress.

placering.fristaende@lund.se

E-tjänsten får inte användas för att förmedla uppgifter om individer med skyddad identitet. Ta i dessa fall direktkontakt med handläggare på utbildningskansliet. För att kunna använda e-tjänsten behöver man identifiera sig med Bank-ID. Du kan lämna uppgifter för ett barn i taget.