Ansökan och anmälan

Här hittar du som arbetar på en fristående grund- eller gymnasieskola hjälp att ansöka om tilläggsbelopp och skolskjuts.

Tilläggsbelopp för elever med omfattande behov av stöd

För elev som har ett omfattande behov av särskilt stöd kan fristående grundskolor, grundsärskolor och gymnasieskolor, utöver grundbeloppet, ansöka om ett tilläggsbelopp. 

Blankett till ansökan och riktlinjer gällande extraordinärt stöd och tilläggsbelopp för grundskolan

Blankett till ansökan om tilläggsbelopp för elev med omfattande behov av särskilt stöd för gymnasieskolan

Ansökan om skolskjuts i grundskolan

Ansökning som gäller någon av skolformerna grundskola och grundsärskola skickas till rektor på aktuell skola.

Blankett till ansökan om skolskjuts grundskola